DESTEK

Ürün ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bizi arayınız       0 (312) 472 69 00 

Satış ve teknik destek ekibimiz deneyimlerini sizlerle paylaşmaktan, talebiniz doğrultusunda  sizi ziyaret etmekten  ve mümkün olan durumlarda demo çalışmaları yapmaktan büyük memnuniyet duyacaktır.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Teknik Servis hafta içi 08:30-12:30 ve 13:30-18:00 saatleri arasında hizmet verir.
hoursnel

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Aşağıdaki incelediğiniz ürün ile ilgili teklif alabilirsiniz!

GAMPT

13phywecfcd 

 Matematiksel sarkaç                                                         P2132100  İnceleyebilirsiniz
Tersinir sarkaç P2132200 İnceleyebilirsiniz
Değişken g sarkacı P2132301 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile çiftlenimli sarkaç (Gelişmiş versiyon) P2132560 İnceleyebilirsiniz
Seri ve paralel bağlı yaylı sarkaçta harmonik salınımlar-Cobra4 P2132660 İnceleyebilirsiniz
Zorla sanılımlar-Pohl sarkacı P2132701 İnceleyebilirsiniz
"Mesure Dymanics" ile zorla salınımlar-Pohl sarkacı P2132780 İnceleyebilirsiniz
Torsiyon titreşimleri ve torsiyon modülü P2133000 İnceleyebilirsiniz
Chladni figürleri P2150501 İnceleyebilirsiniz
Periyodik olarak uyarılmış sürekli enine dalganın yayılması P2133200 İnceleyebilirsiniz
Dalga tankı P2133500 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile sesin havadaki hızı P2153060 İnceleyebilirsiniz
Evrensel sayıcı ile sesin havadaki hızı P2150305 İnceleyebilirsiniz
İp dalgalarının faz hızı P2133300 İnceleyebilirsiniz
Evrensel sayıcı ile Akustik Doppler Etkisi P2150405 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 Xpert link ile Helmholtz rezonatörlerinin rezonans frekansı             P2150864 İnceleyebilirsiniz
Ultrasonik ekografi (A-Scan) P5160200 İnceleyebilirsiniz
Ultrasonik ekografi (B-Scan) P5160300 İnceleyebilirsiniz
Katı malzemelerde ultrasound hızı P5160100 İnceleyebilirsiniz
İplerde titreşim       P2150100 İnceleyebilirsiniz
Knud tüpü ve dijital fonksiyon jeneratörü ile sesin hızı                        P2150605 İnceleyebilirsiniz
 Gaz ve sıvılarda termal genişleme                                                     P2310100  İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile ideal gaz denklemi P2320162 İnceleyebilirsiniz
 Gazların ısı kapasitesi P2320201 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile gazların ısı kapasitesi P2320261 İnceleyebilirsiniz
Maxwellian hız dağılımı P2320300 İnceleyebilirsiniz
Kritik noktanın termal denklemi P2320400 İnceleyebilirsiniz
Adyabatik gaz sabiti-Flammersfeld osilatörü P2320500 İnceleyebilirsiniz
Joule Thomson etkisi P2320600 İnceleyebilirsiniz
Metallerin ısı kapasitesi P2330101 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile metallerin ısı kapasitesi P2330160 İnceleyebilirsiniz
Isının mekaniksel eşdeğerliği P2330200 İnceleyebilirsiniz
Yüksek sıcaklıktaki suyun buhar basıncı P2340100 İnceleyebilirsiniz
Tahliyeli soğutma P2340660 İnceleyebilirsiniz
Yükselteç ile Stefan-Boltzman radyasyon yasası P2350101 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 Xpert Link ile Stefan-Boltzman Radyasyon yasası                        P2350164 İnceleyebilirsiniz
Metallerde termal ve elektriksel iletkenlik P2350200 İnceleyebilirsiniz
Metallerde termal iletkenlik P2350201 İnceleyebilirsiniz
Sıcak cisim ışıması (Leslie küpü) P2350400 İnceleyebilirsiniz
Solar ışık toplayıcısı P2360100 İnceleyebilirsiniz
Elektrik sıkıştırmalı ısı pompası P2360200 İnceleyebilirsiniz
Osiloskop ile stirling motoru P2360401 İnceleyebilirsiniz
Yarıiletken termojeneeratör- Seeback etkisi P2410700 İnceleyebilirsiniz
Peltier Pompası P2410800 İnceleyebilirsiniz
Ohm yasası, 4 nokta metodu, düşünk dirençlerin ölçülmesi        P2410101  İnceleyebilirsiniz
Wheatstone köprüsü P2410200 İnceleyebilirsiniz
Farklı direnç ve diyotların sıcaklığa bağlılığı P2410401 İnceleyebilirsiniz
Kirchoff yasası P2410500 İnceleyebilirsiniz
Yarı iletken termojeneratör, Seeback etkisi P2410700 İnceleyebilirsiniz
Solar hücrenin karakteristik eğrisi P2410901 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile yarıiletkenlerin karakteristik eğrisi P2410960 İnceleyebilirsiniz
Yarıiletkenlerin karakteristik eğrisi P2410964 İnceleyebilirsiniz
Pem yakıt hücresi ne PEM analizörünün karakteristik eğrisi P2411100 İnceleyebilirsiniz
Levha kapasitörde elektrik alan ve potansiyel P2420100 İnceleyebilirsiniz
Kapasitörün dolum eğrisi-Dolma ve boşalma P2420201 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 Xpert link ile bir kondansatörün şarj eğrisi P2420264 İnceleyebilirsiniz
ve bir endüktansın devreye girme davranışı    
Metal levhanın kapasitansı ve küresel kapasitör P2420300 İnceleyebilirsiniz
Metal kürenin Coulomb potansiyeli ve elektrik alan P2420500 İnceleyebilirsiniz
Farklı malzemelerin dielektrik sabiti P2420600 İnceleyebilirsiniz
Biot-Savart yasası, tek bobinde manyetik alan P2430201 İnceleyebilirsiniz
Çiftlenimli bobinlerin manyetik alanı, Helmholtz düzeni P2430301 İnceleyebilirsiniz
Manyetik alanda manyetik moment P2430400 İnceleyebilirsiniz
İletken telin manyetik alanı P2430500 İnceleyebilirsiniz
Dijital fonksiyon jeneratörü ile iletken içinde manyetik alanlar P2430605 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile ferromanyetik histerisis P2430760 İnceleyebilirsiniz
Michaelson interferometresi P2430800 İnceleyebilirsiniz
Transformatör P2440100 İnceleyebilirsiniz
Selenoid'in indüktansı P2440301 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 Xpert link ile AC devrede kapasitör P2440564 İnceleyebilirsiniz
Doğrultucu devreler P2440700 İnceleyebilirsiniz
Alçak ve yüksek geçirimli filtre P2440964 İnceleyebilirsiniz
Dijital fonksiyon jeneratörü ile bir AC devrede direnç, faz kayması ve güç P2441101 İnceleyebilirsiniz
Faraday yasası-Cobra4 Xpert link ile Faraday indüksiyon yasası P2441264 İnceleyebilirsiniz
Mikrodalgaların polarizasyonu P2460201 İnceleyebilirsiniz
Mikrodalgalarda yansıma, iletim ve kırılma P2460301 İnceleyebilirsiniz
Mikrodalganın ilerlemesi, ters kare kanunu P2460401 İnceleyebilirsiniz
Elementer yük ve Milikan deneyi P2510100 İnceleyebilirsiniz
    
Faraday yasası.pdf                                                                                         13095-02  İnceleyebilirsiniz
Işık hızının ölçülmesi P2210101 İnceleyebilirsiniz
Optik elemanlar ve lens yasaları P2210200 İnceleyebilirsiniz
Bir prizma spektroskopunun kırılma, dağılma ve çözme indeksi P2210300 İnceleyebilirsiniz
Dalgalı bir spektroskopun dağılma ve çözme gücü P2210300 İnceleyebilirsiniz
Işığın girişimi P2220100 İnceleyebilirsiniz
Newton halkaları P2220200 İnceleyebilirsiniz
Fresnel zon plakasının yapısı P2220400 İnceleyebilirsiniz
Michaelson interferometresi P2220500 İnceleyebilirsiniz
Michelson interferometre ile spektral çizgilerin tutarlılığı ve genişliği P2220600 İnceleyebilirsiniz
Michelson interferometresi ile hava ve CO2'in kırılma indeksi P2220700 İnceleyebilirsiniz
Mach-Zehnder interferometresi ile kuantum silgisi P2220800 İnceleyebilirsiniz
Yüksek çözünürlüklü Michaelson interferometresi P2220900 İnceleyebilirsiniz
Fabry-Perot interferometre - optik rezonatör modları P2221206 İnceleyebilirsiniz
Bir yarık ve bir kenarda ışığın kırınımı P2230200 İnceleyebilirsiniz
Birden çok yarık ve ızgaraya bağlı kırınım yoğunluğu P2230400 İnceleyebilirsiniz
Bir yarıkta ve bir telde kırınım yoğunluğu - Babinet teoremi P2230600 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile uzaklığın fotometrik kanunu - ters kare kanunu P2240260 İnceleyebilirsiniz
Lambert'in optik taban plakalarındaki radyasyon yasası P2240405 İnceleyebilirsiniz
Çeyrek dalga plakaları ile polarizasyon P2250100 İnceleyebilirsiniz
Polarimetri P2250200 İnceleyebilirsiniz
Malus Yasası P2250400 İnceleyebilirsiniz
Faraday etkisi P2260100 İnceleyebilirsiniz
Fiber optik P2261000 İnceleyebilirsiniz
Michelson interferometre ile manyetostriksiyon P2430800 İnceleyebilirsiniz
Mikrodalgaların iletimi (ters kare yasası) P2460401 İnceleyebilirsiniz
NaCl monokristallerin farklı oryantasyonlarla yapısının incelenmesi P2541301 İnceleyebilirsiniz
Kristal yapıların X-ışını araştırması, Laue yöntemi P2541601 İnceleyebilirsiniz
Mach-Zehnder interferometresi ile kuantum silgisi                                   P2220800  İnceleyebilirsiniz
Fourier optiği P2261101 İnceleyebilirsiniz
Elementer Yük ve Millikan deneyi P2510100 İnceleyebilirsiniz
Elektronun özel yükü, yük kütle oranı P2510200 İnceleyebilirsiniz
Hg tüpü ile Frank-Hertz deneyi.pdf P2510311 İnceleyebilirsiniz
Ne tüpü ile Franck-Hertz deneyi P2510315 İnceleyebilirsiniz
Balmer serisi, Rydberg sabitinin belirlenmesi P2510700 İnceleyebilirsiniz
İki elektronlu sistemlerin atomik spektrumu- He, Hg P2510800 İnceleyebilirsiniz
Stern-Gerlach deneyi P2511101 İnceleyebilirsiniz
Elektron kırılımı P2511301 İnceleyebilirsiniz
Compton etkisi P2524415 İnceleyebilirsiniz
Moseley Yasası ve X-ray floresanı P2524715 İnceleyebilirsiniz
Duane-Hunt yasası ve Planck'ın kuantum etkisi P2540901 İnceleyebilirsiniz
Farklı anod çizgilerin karakteristik X-Ray çizgileri, Moseley Yasası P2541001 İnceleyebilirsiniz
K ve L soğurma çizgileri, Moseley Yasası, Rydberg sabiti P2541201 İnceleyebilirsiniz
X-ray ile compton saçılması P2541701 İnceleyebilirsiniz
Compton etkisi, Direk ölçüm ile enerjis dağılımı P2546001 İnceleyebilirsiniz
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 1 P5942100 İnceleyebilirsiniz
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 2 P5942100 İnceleyebilirsiniz
Nukleer Manyetik Rezonans (NMR)'ın temel prensipleri P5942100 İnceleyebilirsiniz
Nükleer Manyetik Rezonansta gevşeme süreleri P5942100 İnceleyebilirsiniz
 İdeal gaz yasası ile molar kütlenin belirlenmesi  P3010401  İnceleyebilirsiniz
Bir sıvının molar kütlesinin belirlenmesi P3010501 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile nötralizasyon entalpisinin belirlenmesi P3020861 İnceleyebilirsiniz
Roult yasası- Kaynama noktası yükselmesi P3021001 İnceleyebilirsiniz
Donma noktasının düşürülmesi P3021101 İnceleyebilirsiniz
Kaynama noktası yükselmesi ile molar kütlelerin belirlenmesi (Ebulioskopi) P3021900 İnceleyebilirsiniz
Donma noktasının düşürülmesi ile donma noktasının belirlenmesi (Cryoskopi) P3022000 İnceleyebilirsiniz
Kısmi karışmış iki sıvının çözünürlük diagramı P3030501 İnceleyebilirsiniz
Üçlü bir sistemde karışabilirlik farkı P3030601 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile çözünürlük çarpımı P3030862 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile ayrışma dengesi P3030960 İnceleyebilirsiniz
Kompleks oluşum dengesi P3031001 İnceleyebilirsiniz
Çözünüm katsayısı P3031101 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile titrasyon sabiti ve tampon kapasitesi P3061660 İnceleyebilirsiniz
İndirgenme- İndirgen madde- Redoks süreci P3100300 İnceleyebilirsiniz
Sülfür Trioksid- Sülfürik asit temas süreci P3110400 İnceleyebilirsiniz
Oksidik madenlerden demir hazırlanması P3110500 İnceleyebilirsiniz
Metal ve metal oksitler arasındaki redoks tepkimeler (Termit işlemi) P3110600 İnceleyebilirsiniz
Metan, etan ve propanın kimyasal formülü P3110900 İnceleyebilirsiniz
Avagadro Yasası P3111000 İnceleyebilirsiniz
hacimsel redoks titrasyonu: Cobra4 ile krimetri P3121060 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile poliprotik asit titrasyonu P3121260 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile Briggs-Rauscher reaksiyonu P3121660 İnceleyebilirsiniz
Bir eriyiğin elektrolizi                                                                                           P1310500  İnceleyebilirsiniz
Taramalı tünelleme mikroskobu ile grafit yüzeyinin atomik çözünürlüğü P2532000 İnceleyebilirsiniz
Atomik kuvvet mikroskobu ile mikro ve nano yapıların görüntülenmesinde P2538000 İnceleyebilirsiniz
temel metodlar    
Farklı oryantasyonlara sahip monokristal yapıdaki NACl yapılarının P2541301 İnceleyebilirsiniz
incelenmesi    
Kübik kristal yapıya sahip polikristal numunelerin P2541401 İnceleyebilirsiniz
Debye-Scherrer fotoğrafları    
Altıgen kristal yapıya sahip bir polikristalin numunenin Debye-Scherrer P2541501 İnceleyebilirsiniz
fotoğrafları    
Monokristallerin Laue yönteminin yardımıyla yapısal analizi P2541601 İnceleyebilirsiniz
X-ışını detektörü ile kristal yapıların araştırılması/ Laue yönteminin  P2541602 İnceleyebilirsiniz
X-ışını dedektörü    
Diffractometric Debye-Scherrer modellerinin üç kübik P2542101 İnceleyebilirsiniz
Bravais örgü ile toz örnekleri (Bragg-Brentano geometrisi)    
Elmas yapılı toz numunelerin Diffractometric Debye-Scherrer P2542201 İnceleyebilirsiniz
desenleri (Bragg-Brentano'ya göre)    
Altıgen kafes yapısı (Bragg-Brentano) ile toz numunelerin P2542301 İnceleyebilirsiniz
Diffraktometrik Debye-Scherrer paternleri    
Bir tetragonal kafes yapısı (Bragg-Brentano) ile toz numunelerin P2542401 İnceleyebilirsiniz
Diffraktometrik Debye-Scherrer paternleri    
Kübik bir toz örneğiyle (Bragg-Brentano) toz numunelerinin P2542501 İnceleyebilirsiniz
Diffraktometrik Debye-Scherrer paternleri    
Kompleks oluşum dengesi P3031001 İnceleyebilirsiniz
Haloalkanes: Grignard reaktifi P3101000 İnceleyebilirsiniz
Haloalkanes: Wurtz sentezi P3101100 İnceleyebilirsiniz
Metaller ve metal oksitler arasındaki redoks reaksiyonları (termit işlemi) P3110600 İnceleyebilirsiniz
 Buhar ile damıtma                                                                                            P3031251  İnceleyebilirsiniz
Bir damıtma kolonundaki teorik tepsi sayısı P3031501 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile kabarcık tepsisi sütunu ile fraksiyonel damıtma P3031660 İnceleyebilirsiniz
Kromatografik ayırma prosedürleri: Cobra4 ile gaz kromatografisi P3031760 İnceleyebilirsiniz
Haloalkanes: Grignard reaktifi P3101000 İnceleyebilirsiniz
Haloalkanes: Wurtz sentezi P3101100 İnceleyebilirsiniz
Toluen: çekirdekte brominasyon P3101300 İnceleyebilirsiniz
P-tolüensülfonik asitin hazırlanması P3101500 İnceleyebilirsiniz
Yağ / Soxhlet ekstraksiyonunun kantitatif tayini P3120200 İnceleyebilirsiniz
Kolon kromatografisi - Yaprak pigmentlerinin ayrılması P3120300 İnceleyebilirsiniz
Kromatografik ayırma işlemleri: ince tabaka kromatografisi P3120400 İnceleyebilirsiniz
 
 Newtonian ve Newtonian olmayan sıvıların viskozitesi                                     P2140300  İnceleyebilirsiniz
(döner viskozimetre)    
Düşen top viskometresi ile viskozite ölçümleri P2140400 İnceleyebilirsiniz
Prizmanın ve ızgara spektroskopunun P2210300 İnceleyebilirsiniz
dağılması ve çözülmesi    
Bir prizma spektroskopunun kırılma, dağılma ve çözme indeksi P2210500 İnceleyebilirsiniz
Katı ve sıvı halde termal genleşme P2310100 İnceleyebilirsiniz
 Kromatografik ayırma prosedürleri: Cobra4 ile gaz kromatografisi                  P3031760  İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile kondüktometrik titrasyon P3060760 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile titrasyon eğrileri ve tamponlama kapasitesi P3061660 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile potansiyometrik pH titrasyonu (alkolsüz içeceklerde fosforik asit) P3061760 İnceleyebilirsiniz
Elektrogravimetrik bakır tayini P3062201 İnceleyebilirsiniz
Kolon kromatografisi - Yaprak pigmentlerinin ayrılması P3120300 İnceleyebilirsiniz
Kromatografik ayırma işlemleri: ince tabaka kromatografisi P3120400 İnceleyebilirsiniz
Volumetrik redoks titrasyonu: Cobra4 ile serimetri P3121060 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile güçlü bir baz ile bir poliprotik asit titrasyonu P3121260 İnceleyebilirsiniz
 Elektrostatik baca gazı arıtma                                                                        P1309200  İnceleyebilirsiniz
Isıtma yağının kalorifik değerinin ve zeytinyağının P3021701 İnceleyebilirsiniz
brüt kalorifik değerinin belirlenmesi    
Düzeltme - bir damıtma kolonundaki teorik tepsi sayısı P3031501 İnceleyebilirsiniz
Cobra4 ile kabarcık tepsisi sütunu ile fraksiyonel damıtma P3031660 İnceleyebilirsiniz
Elementlerden Amonyak hazırlama (Haber-Bosch prosesi) P3110200 İnceleyebilirsiniz
Azot dioksit üretmek için amonyak yanması P3110300 İnceleyebilirsiniz
Sülfür trioksit - sülfürik asit temas süreci P3110400 İnceleyebilirsiniz
Oksitli cevherlerden demir hazırlanması (yüksek fırın işlemi) P3110500 İnceleyebilirsiniz
Metaller ve metal oksitler arasındaki redoks reaksiyonlar (termit işlemi) P3110600 İnceleyebilirsiniz
Hidrokarbonların çatlaması P3110800 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Temel Fizik Seti  00290-02  İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Mekanik-1 Temel Seti 15271-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Mekanik-1 Dijital Set 15271-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Destekleyici Mekanik-2 Seti 15272-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Isı-1 Seti 15274-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Dijital Isı-1 Seti 15274-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Destekleyici Isı-2 Seti 15275-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Işık Kutusu İçeren Optik-1 Temel Seti 15276-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Destekleyci Optik-2 Seti 15277-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Optik-2 Dijital Seti 15277-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Destekleyici Optik-3 Seti 15280-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Akustik-1 Seti 00252-02 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Akustik-2 Seti 1532188 İnceleyebilirsiniz
 AKUSTİK SETİNİ İZLEYEBİLİRSİNİZ    Video
TESS Advanced Atom Fiziği ve Optik Seti 15350-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Atom Fiziği ve Optik Dijital Seti 15350-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Timer 2-1 ile Doğrusal Hareket, Dinamik Seti 15283-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Lineer Hareket Dijital Seti 15283-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Temel Bilimler Yenilenebilir Enerji Seti ve Termal Enerji 15287-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Yenilenebilir Enerji Temel Dijital Seti ve Termal Enerji 15287-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Destekleyici Yenilenebilir Enerji Seti (Güneş Enerjisi,  15288-88  İnceleyebilirsiniz
Hidro ve Rüzgar Enerjisi)    
TESS Advanced Elektrik&Elektronik-1 Dijital Seti 15264-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Elektik&Elektronik 2 Seti, Elektromanyetizma ve İndüksiyon 15266-88  İnceleyebilirsiniz
ELEKTRİK&ELEKTRONİK SETİNİ İZLEYEBİLİRSİNİZ   Video
TESS Advanced Radyoaktivite Seti 15261-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Genel Kimya Eğitim Seti  15300-88  İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Genel Kimya Dijital Eğitim Seti                                                15300-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced İnorganik Kimya Eğitim Seti 15301-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced İnorganik Kimya Dijital Eğitim Seti 15301-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Asitler, Bazlar ve Tuzlar Kimya Seti 15302-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Asitler, Bazlar ve Tuzlar Dijital Kimya Seti 15302-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Organik Kimya Eğitim Seti 15304-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Organik Kimya Dijital Eğitim Seti 15304-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Titrasyon ve Analitik Kimya Eğitim Seti 15303-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Titrasyon ve Analitik Kimya Dijital Eğitim Seti 15303-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Polimer Kimyası Eğitim Seti 15305-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Polimer Kimyası Dijital Eğitim Seti 15305-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Gıda Kimyası Eğitim Seti 15306-88  İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Gıda Kimyası Dijital Eğitim Seti 15306-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Beginner Günlük Kullanımda Çözeltiler Seti 15234-88  İnceleyebilirsiniz
TESS Beginner Günlük Kullanımda Çözeltiler Dijital Seti 15234-88D İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Mikroskopi Seti  15290-88  İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Genel Biyoloji Temel Seti                                                           15296-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Genel Biyoloji Dijital Seti 15296-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Bilgisayar ve Tabletler İçin Elektrofizyoloji Seti 15674-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced İnsan Fizyolojisi 15677-88 İnceleyebilirsiniz
TESS Advanced Toprağın İncelenmesi 30836-88 İnceleyebilirsiniz

LJ Create- Eğitim Simülatörleri, Yazılımlar ve Laboratuar Cihazları

  • Elektronik
  • Kontrol ve Enstrümantasyon
  • Telekomünikasyon
  • Otomotiv
  • Bilgisayar Bakımı ve Network Uygulamaları
  • Medya Tasarımı

  • İlk okul eğitimi için uygulamalı setler 
  • Orta-Lise Eğitimi İçin Uygulamalı Setler
 

Feedback(LD-Didactic)-Mühendislik Eğitimi

 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği  
E6.1.1 Elektriksel Niceliklerin Ölçümü
E6.1.2 Elektriksel Olmayan niceliklerin Ölçümü
E6.1.3 Ölçüm Teknolojileri
DİDAKTİK KONTROL TEKNOLOJİLERİ  
E6.2.1.1 Kapalı Devre Parlaklık Kontrolü
E6.2.1.2 Kapalı Devre Voltaj Kontrolü
 E6.2.2.1 Kapalı Devre Kontrol Mühendisliğinin Temelleri  
E6.2.2.2 İleri Kapalı Devre Kontrol Mühendisliği
E6.2.2.3 Kontrol ve Enstrümantasyon Prensipleri
E6.2.2.4 Didaktik Sistemlerin Kontrolü
UYGULAMALI KONTROL TEKNOLOJİSİ  
E6.3.1.1 Sıcaklık Kontrolü
E6.3.1.2 Akış ve Seviye Kontrolü
E6.3.1.3 Hava Akışı Kontrolü
E6.3.1.4 Parlaklık Kontrolü
E6.3.1.5 Hız ve Voltaj kontrolü
E6.3.1.6 Meyil Kontrolü
E6.3.2.1 DC Servo Motor Kontrolü
E6.3.2.2 AC Servo Motor Kontrolü
E6.3.2.3 Step Motor Kontrolü
E6.3.3.1 kapalı Devre Kontrolü Kompak Eğitici
E6.3.3.2 Mavi Kap Kontrolü
E6.3.4.1 Elektronik Kontrol Sistemleri
E6.3.4.2 Dijital Kapalı Devre Kontrolü
E6.3.4.3 Hata Kontrolü
E6.3.4.4 Frekans Tepkisi ve Kontrolcü Tasarımı
E6.3.4.5 Stabilite ve Optimizasyon
E6.3.5.9 Top ve Denge Levhası
E6.3.5.11 Tersinir Sarkaç
E6.3.5.12 İkiz MIMO Rotor Sistemi
E6.3.5.13 Morüler Servo Sistemi
E6.3.5.14 Manyetik Yüselme Sistemi
E6.3.5.15 Hassas Modüler Kontrol Çalışma İstasyonu
ENDÜSTRİYEL KONTROLCÜLER VE KONTROLLÜ SİSTEMLER  
E6.4.1.1 Kompak Kontrolcülerle Otomatik Kontrol
E6.4.1.2 Endüstriyel Makine 0.3 Fan Kontrolü
E6.4.2.1 Sistem Enstrümantasyonu
E6.4.2.2 Hava Akışının Sıcaklığı
E6.4.2.3 Seviye ve Akış
E6.4.2.4 4'lüTank Sistemi
E6.4.2.5 Suyun Sıcaklığı
E6.4.2.6 Basamaklı Döngü
E6.4.2.7 Hava Basıncı
E6.4.2.8 Kontrol Dağılımı
E6.4.2.9 Hata Diagnostiği
AÇIK DEVRE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ  
E6.5.1.1Dijital Teknoloji
E6.5.1.2 COM3LAB ile Dijital Teknoloji
E6.5.1.3 Gömülü Sistemler
E6.5.2.11 24V Modül ile Kontak Kontrolü
E6.5.2.12 230 V Modül ile Kontak Kontrolü
E6.5.2.21 230 V AC Eğitim Paneli ile Kontok Kontrolü
E6.4.2.22 24 V Eğitim Paneli ile Kontok Kontrolü
E6.5.2.3 LOGO! 8 ile Açık Devre Kontrolü
E6.5.2.4 Kontak Devreleri Hata Kontrolü
E6.5.2.5 Limit ve Yakınlık Sviçleri ile Kontrol
OTOMASYON TEKNOLOJİSİ  
E6.6.1.1 Otomasyon Teknolojisinin Temelleri
E6.6.1.2 Pnömatik Paneli  
E6.6.2.1 LOGO!8 Temel Paketi
E6.6.2.2 LOGO! 8 6x Eğitici Paketi
E6.6.3.1 S7-1512C-1 PN Temel Paketi
E6.6.3.11 S7-1512C-1 PN Eğitici Paketi
E6.6.3.2 S7-1512C-1 PN+DP Temel Paketi
E6.6.3.21 S7-1512C-1 PN+DP Eğitici Paketi
E6.6.3.3 S7-1516 PN DP Temel Set
E6.6.3.31 S7-1516 PN DP Eğitici Set
E6.6.4.1 AS Arayüzü
E6.6.4.2 Profi-Bus
PROSES OTOMASYONU  
E6.7.1.1 Küçük Logic Kontrolcüler için ASIMA
E6.7.1.2 PLC için ASIMA-Temel
E6.7.1.4 Küçük Modeller ve Yazılım Modelleri
E6.7.1.5 Son Pozisyon ve Hız Kontrolü
E6.7.2.1 Üçlü İstasyon için PLC ile MCS
E6.7.2.2 Beşli İstasyon için PLC ile MCS
E6.7.2.3 PLC ile Çift Konveyör Bandı
E6.7.2.4 PLC ile Asansör kontrolü
E6.7.2.5 PLC Uygulamaları- Çamaşır makinesi
E6.7.2.6 PLC Uygulamaları- Trafik Lambası
E6.7.2.7 PLC Eğitici
E6.7.3.1 PLC ile Mavi Kap kontrolü
HİDROLİKLER  
E6.8.1.1 Hidrolik- Komple Set
E6.8.1.2 Hidrolik- Temel Set
E6.8.1.3 Didaktik Hidrolik- Destekleyici Set
E6.8.1.4 Didaktik Hidrolik- Elektro-Hidrolik Destekleyici Set

 

TOP