6 Serisi Sondalar

6 Serisi Sondalar

6 Serisi Sondalar

Açıklama

yerini EXO modellerine bırakmakta olan seri ile yine göl, nehir, deniz gibi yüzey sularında ve yer altı su kaynaklarında çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, pH, ORP, sıcaklık, bulanıklık, derinlik, toplam alg, fDOM, klorofil, toplam çözünmüş katı madde miktarı, toplam askıda katı madde miktarı ölçümleri yapılmaktadır.

KatalogPDF

kivrim