EXO serisi sondalar

EXO serisi sondalar

EXO Serisi Sondalar

Açıklama

yeni seri EXO sondaları; göl, nehir, deniz gibi yüzey sularında ve yer altı su kaynaklarında çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, pH, ORP, sıcaklık, bulanıklık, derinlik, toplam alg, fDOM, klorofil, toplam çözünmüş katı madde miktarı, toplam askıda katı madde miktarı ölçümleri yapılmakta, ölçüm sonuçlarını hafızasında tutmaktadır. Sonuçları PC’ye aktarıp, inceleneme ve istatistik verilerigözlemleme imkânı vardır.

KatalogPDF
KatalogPDF

kivrim