Uygulama Notu- ABANT GÖLÜNDE SUYUN UZAKTAN TAKİBİ

ABANT GÖLÜNDE  SUYUN  FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN ÖLÇÜMÜ  VE

TELEMETRİK VERİ İLETİM SİSTEMİ İLE UZAKTAN TAKİBİ

Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden bir tanesinin TÜBİTAK destekli olarak sürdürdüğü projesi kapsamında, Bolu Abant gölünde 3 değişik nokta ve farklı derinliklerde suyun 3 yıl boyunca su kalite parametrelerinin izlenmesi ve birincil üretimin diel oksijen tekniği ile tahmin edilmesi planlanmıştır. Bu plan doğrultusunda 5 adet ölçüm sondası, dubalar kullanılarak suya bırakılmıştır.

             

Sistem YSI Marka 6920 ve 600XLM su kalitesi ölçüm sondaları ve üzerlerine takılmış, optik oksijen, optik klorofil, pH/ORP, iletkenlik/tuzluluk/TDS/sıcaklık ve derinlik proplarından oluşmaktadır. Ölçüm Sondaları, çevresel şartlara özel olarak tasarım duba sistemine bağlı olarak,  5,10 ve 15 metre su derinliklerinde 10 dakikalık periyotlar ile ölçüm sonuçlarını kayıt altına alacak şekilde programlanmışlardır. 2-3 haftalık periyotlar ile dubanın yanına gidilerek sondanın hafızasına alınan veriler sondadan el bilgisayarına aktarılmakta, sondanın genel temizliği ve prop kalibrasyonları yapılmakta ve sonda tekrar suya bırakılmaktadır.

Çalışma süresince sondadan alınan ölçümlerin  sürekli olarak takip edilmesi veya ölçümlerin sondalarının yanına gitmeden takip edilebilmesi için NEL Elektronik AŞ tarafından uzaktan data aktarımı modellemesi tasarlanmış ve çalışmada kullanılan sondalardan bir tanesine bağlantı yapılmıştır.

             

Veri aktarım sistemi, güneş enerjisiyle beslenen bir GPRS modem, GPRS modem üzerine takılı bir SIM kart , GPRS modemi besleyecek olan bir akü, regülatör ve güneş panelinden oluşmaktadır.

Sistemin güneş enerjisiyle beslenmesi için 20 W gücünde bir güneş paneli kullanılmıştır. Güneş paneli bir regülatör üzerinden 40 Wattlık bir jel aküyü beslemekte telemetri sistemi de bu aküden beslenmektedir. Sondadan gelen veriler, üzerinde SIM kart takılı olan GPRS modem vasıtasıyla Servis Sağlayıcıya (GSM Operatörüne) gönderilir. Servis sağlayıcı, modemden iletilen verileri sabit bir IP üzerinden WAN’a (Internet) aktarır. Böylelikle kullanıcı herhangi bir yerde bilgisayarıyla bu sabit IP adresine bağlanarak sondanın gönderdiği verileri izleyebilir ve kaydedebilir.

Ölçüm sonuçları YSI sondalar için hazırlanmış Windows tabanlı EcoWatch® veri analiz yazılımı ile izlenmektedir. Ölçümlerin grafiksel ya da nümerik olarak izlenebildiği, istatistiksel çalışmaların yapılabildiği, grafikler üzerinde zoom özelliği ile özel ilgi noktalarının incelenebildiği, kolay kullanımlı bu yazılım ile çalışma sahasının tüm profili tek ekran üzerinden takip edilebilir.

Saygılarımızla,